top of page
20210110-1U5A6509.jpg

"De beste therapeut heeft een vacht en vier poten"

GEZINSHUIS KNUZZ EN KINDERCOACH MET HOND

knuzz op rug.jpg

GEZINSHUIS

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp bieden binnen de Jeugdzorg . Een gezinshuis biedt voor langere tijd onderdak, begeleiding en zorg voor kinderen van nul tot en met eenentwintig  jaar. Het normale gezinsleven staat centraal en biedt warmte, structuur en veiligheid. 
In gezinshuis Knuzz vangen we kinderen op die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Op deze manier vergroten we de kansen op een goede toekomst enorm en willen wij een steentje bijdragen aan het maatschappelijk belang. Binnen een gezinshuis groeien de kinderen op in een gewone gezinssituatie, waarin iedereen zijn eigen programma heeft, zoals school, huiswerk, sport en hobby's. Elk kind heeft zijn eigen slaapkamer. Maar ook hebben we gezamenlijk verschillende activiteiten, zoals samen eten, er op uit gaan en verjaardagen en feestdagen vieren. Kortom ’de kracht van het gewone leven’.

Screenshot_20210519_152528.jpg

KINDERCOACH MET HOND

Kinderen zijn bijzonder, door hun afhankelijkheid, hun speelsheid en hun zoektocht naar groot worden. In die zin verdiend coaching met honden voor kinderen dan ook een bijzondere plaats. In coaching trajecten bij (met name jonge) kinderen worden andere accenten gelegd dan bij volwassenen. Een kindercoach coacht en begeleidt een kind richting het ontdekken van zijn talenten en sluit aan bij de mogelijkheden en de oplossing van het kind zelf. Een kindercoach zoekt naar positieve aanknopingspunten, probeert een kind in zijn kracht te zetten en ontwikkelt. Samen met het kind worden vaardigheden ontwikkeld en word de ontwikkeling van kinderen en jongeren gestimuleerd.

Kindercoaching is spelenderwijs oplossingsgerichte hulp bieden aan een kind. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel, voelt zich boos, verdrietig of angstig, heeft weinig zelfvertrouwen. Of het kind heeft moeite met de scheiding van de ouders, wordt gepest. Het kind kan te maken hebben met de symptomen/gevolgen van ontwikkelingsstoornissen als AD(H)D of ASS waardoor hij of zij slecht slaapt, moppert of piekert.   Doormiddel van ervaringsgerichte activiteiten met en zonder hond wordt aan de hulpvraag gewerkt.


Kindercoaching is samen ontdekken welke kwaliteiten en krachten het kind in zich heeft en hoe deze te gebruiken in situaties die voor het kind moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces.

bottom of page